Snelrecht is niet altijd in jouw voordeel

De rechtsspraak in ons land is tegenwoordig wonderlijk geregeld. De rechters krijgen steeds wat minder werk. De reden is niet dat er minder criminaliteit plaatsvindt. De oorzaak van de steeds leger wordende rechtszalen is dat er steeds vaker een OM zitting plaatsvindt met de officier van justitie. Dit soort zittingen gebeuren achter gesloten deuren. Je wordt in dat geval verhoord door de officier van justitie in een vorm van snelrecht. Op deze manier wordt er snel en goedkoop tot een uitspraak gekomen. Jij hebt namelijk veel minder rechten in een dergelijke OM zitting. Een advocaat is er vaak niet bij betrokken en je wordt ertoe geleid een bekentenis te tekenen. Een strafbeschikking die bovenmate hoog is, kan het gevolg zijn.

Ik wil verzet strafbeschikking aantekenen

Ben jij onder druk gezet tijdens de OM zitting door justitie en heb je het idee dat jouw strafbeschikking te hoog is, dan kan je uiteraard verzet aantekenen. Dit zal je goed moeten onderbouwen en je mag het niet zelf doen. Je zal er een advocaat bij nodig hebben die voor jou kan kijken of de situatie goed is beoordeeld en of de strafmaat wel strookt met het delict waarvoor je bent veroordeeld.

Een strafbeschikking hoef je nooit te accepteren

Nog voordat een advocaat zich in jouw zaak heeft ingelezen zal hi jou vertellen dat jij een strafbeschikking niet zomaar hoeft te accepteren. Je hebt recht op een advocaat, en als je die niet kan betalen krijg je een pro deo advocaat toegewezen. Wanneer jij een bezwaar aantekent komt de zaak alsnog voor de rechter. Deze zal vaak een lager oordeel vellen en soms zelfs met terugwerkende kracht vrijspraak verlenen. De tijd die je in een politiecel doorbracht kan namelijk al een groot deel van de straf vereffenen.